Home Nieuwe mentaliteit Ambassadeurs De dialoog Over ons Contact

De dialoog komt op gang

Bewust kiezen we voor een gefaseerde aanpak, waarbij de beweging zich gestaag ontrolt, in een gecontroleerde en compacte omgeving - letterlijk en figuurlijk.

De eerste Proeftuin - Het Rijk van Nijmegen

Te beginnen in het Rijk van Nijmegen, waar  we in nauwe samenwerking met Gemeente Wijchen gaan ontdekken wat er nodig is om mensen werkelijk in beweging te krijgen, op weg naar een nieuwe mentaliteit rond ouder worden. 

Samen met de gemeente en een reeks van haar partners, allemaal nauw betrokken bij de facetten van je volgende hoofdstuk, werken we de komende maanden aan een praktisch programma waarin we krachten en initiatieven willen bundelen. Welke behoeften leven er, wat hebben we als partijen dan (al) te bieden en hoe brengen we vraag en aanbod pakkend bij elkaar? 

We mikken daarbij op een handzaam programma dat komende generaties ouderen echt aanspreekt en aanzet tot het beantwoorden van die centrale vraag - voor zichzelf, maar liefst ook in gesprek met anderen. Een programma dat vooral ook helpt om concreet invulling te geven aan het antwoord. Waar moet ik aan denken, waar kan ik dan terecht, wat kan ik zelf, waar vind ik ondersteuning?  Praktische handvatten, die je ook nog eens gemakkelijk kunt vinden, en waar volop (media)aandacht voor is. Niet alleen via de klassieke media, maar ook online en 'live', tijdens bestaande en nieuwe evenementen. 

De invulling en uitrol van dat programma gaan we samen oppakken, met alle betrokken partijen. Startpunt is een speciale themamiddag in Wijchen op 1 april 2019. De voorbereidingen voor de opzet en invulling van die middag zijn in volle gang. Wilt u daarover al meer weten of wilt u ook zelf een actieve rol spelen, neem dan contact met ons op.